Netherlands Society for English Studies

Switch to English

 

 

Welkom bij de webpagina van NSES, de Netherlands Society for English Studies. De NSES is opgericht in 1990, en behartigt de belangen van de Nederlandse Anglistiek op academisch niveau. De leden van NSES zijn werkzaam in, of anderszins betrokken bij het onderwijs en onderzoek in de Engelse taal- en/of letterkunde aan universitaire en HBO-instellingen in Nederland. Zij komen aan één van de Nederlandse universiteiten bijeen op het jaarlijkse symposion van NSES. 

NSES vertegenwoordigt tevens de Nederlandse Anglistiek binnen , de European Society for the Study of English; de leden van NSES zijn dan ook automatisch lid van ESSE. ESSE organiseert om de twee jaar een groot congres: het meest recente ESSE-congres is in het jaar 2002 in Straatsburg gehouden; in 2004 in Zaragoza, en van 29 augustus tot 2 september 2006 vindt ESSE 8 plaats in Londen.

NSES stelt zich ten doel de uitwisseling van kennis en vaardigheden tussen in Nederland werkzame Anglisten in het land te stimuleren om zo een professionele samenwerking in een sfeer van vriendschappelijke collegialiteit te bevorderen. Verder zet NSES zich in voor de profilering van het internationaal erkende vakgebied Engelse Taal- en Letterkunde, onder meer door prijzen uit te loven: de NSES-Award wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een journalist die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt in ons vakgebied; de NSES-Afstudeerprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan de degene die volgens een deskundige jury de beste scriptie c.q. het beste afstudeerproject van de afgelopen jaren heeft geschreven. Verder houdt het Dagelijks Bestuur van NSES contact met het Nationaal Congres Engels, een belangrijk forum voor docenten Engels in Nederland. NSES wil in de komende jaren een reeks van nieuwe activiteiten entameren met als doel de Nederlandse Anglistiek in binnen- en buitenland te profileren.

Als u vanuit uw functie en/of uw belangstelling lid wilt worden van NSES, gelieve een brief te schrijven aan de secretaris/penningmeester van NSES, Dr Roger Eaton, Opleiding Engels van de UvA, Spuistraat 210,
1012 VT Amsterdam
(roger.eaton@hum.uva.nl). De jaarlijkse contributie bedraagt  € 25, en € 15 voor AiOs/OiOs/bursalen.

Als lid van NSES ontvangt u tweejaarlijks het blad van NSES, ESSENSES geheten, en ook het blad van ESSE, The European Messenger; zo blijft u op de hoogte van ontwikkelingen in de Anglistiek in landelijk en Europees verband. U kunt ook gratis deelnemen aan discussies op e-mail-lijst van NSES, Anglist. En u wordt uiteraard ook uitgenodigd voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering die aansluitend op het academisch deel van het NSES-symposion wordt gehouden.

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot de doelstellingen van NSES nodig ik van harte uit om lid te worden van de vereniging.

 

Prof. J.L. Mackenzie,
oud-voorzitter

 

Wilt u meer weten? Kies uit het volgende menu:

Heeft U opmerkingen over de inhoud van deze webpagina? Schrijft u dan naar NSES-docmaster@let.uu.nl